යාපනය පතුල නොපෙන ළිදේ ඇත්ත කතාව මෙන්න බලන්න, මේවා ලෝකෙට මාර්කට් කලොත් අපේ රටත් ඇමරිකාව වගේ වෙයි

යාපනයේ පිහිටි මෙම ලිඳ හරියට ක්‍රමවත් වැඩකට ප්‍රයෝජනයට ගැනීම සඳහා නිසි බලදාරින්ගේ අවදානයක් මෙතෙක් යොමුවී නොමැත ,නාවික හමුදාව කිහිපවරක් මෙම ලිඳ තරණය කර ඇති අතර නමුත් ,එම නිරීක්ෂණ කටයුතු මේ වනවිට නතරවී පවතී ,මේ පිළිබඳව අවදානය යොමු කලොත් රටට හොද අදායම මාර්ගයක් බවට පත්කර ගතහැකි බව නොඅනුමානයි ,මෙම වීඩියෝව ඔබත් නරඹා හැකිතාක් ෂෙයාර් කරන්න ,බලදරියෙකුගේ අවදානය මේ වෙත යොමුව මේ පිළිබඳව ඉතා ක්‍රමවත් අධ්‍යනයක් සිදු වේවියි සිංහල අපි ප්‍රර්ථනා කරමු

https://www.youtube.com/watch?v=5maw9242Ny8