ලංකාවේ පොඩි මිනිහගේ වාහනේ ත්‍රිවිල් එක මින් පස්සේ තෙල් ඕනේ නෑ.මෙන්න ලංකාවට හඳුන්වාදෙන්න යන සුපිරිම ත්‍රිවිල් එක.

ලංකාවේ දැනට සාමාන්‍ය ජනතාවගේ ප්‍රවාහන මාර්ග අතර ත්‍රිවිලය නැතහොත් ටුක් ටුක් ප්‍රධාන තැනක් ගනු ලැබ තිබේ.නුතන තාක්‍ෂණය සමග සීග්‍ර සහ ඉතා පහසු මෙන්ම මගියාට තරමක් ලාබදායි සේවාවක් ත්‍රිවිලය මගින් ලංකාව තුල ගොඩ නැගී තිබේ..2018 අයවැය මගින් පරිසර හිතකාමී නව විදුලි ත්‍රිරෝද රථ හදුන්වා දිමට යෝජනා කර තිබේ.මෙන්න පහතින් එහි සියලුම විස්තරය දැනගන්න.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *