පස්ගොඩ රොටුඹ කන්ද නාය යාමට ඉඩ තිබෙනවා.

මාතර පස්ගොඩ ප්‍රදේශයේ රොටුඹ කන්ද නාය යාමේ අවධානමක් මතුව තිබෙනවා. මේ හේතුවෙන් ඒ අවට පදිංචිකරුවන් ඉවත් කරවීමට පියවර ගෙන ඇති බවයි මාතර දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරයා කියාසිටියේ.

මේ පිළිබඳව හැම කෙනෙක්ම දැනුවත් කරන්න.තවත් ජිවිත නැති වන්නට ඉඩ දෙන්නට එපා.ඔබටත් හැකි උපරිම දේ කරන්න.මෙය share කරලා හැම කෙනෙක්ම දැනුවත් කරන්නට හැම කෙනෙකුම කාරුණික වන්න.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *