අසරණ ජනතාවට පිහිට වූ පාලිත තෙවරප්පෙරුම මහතා දේශපාලන ජිවිතයට සමු දෙන බව පවසයි.

අමාත්‍ය පාලිත තෙවරප්පපෙරුම දේශපාලනයෙන් සමුගන්නා බව පවසනවා තිබෙනවා..එතුමා කියා සිටියේ මෙම ආපදා තත්ත්වයට පෙර බවයි එතුමා දුරටත් කියා සිටියේ.දේශපාලඥයකු ලෙස සමාජ සේවා කටයුකතු වල යෙදීමේදී ඇතැම් විට සිදුවන සිදුවීම් ඊට හේතුව බවයි ඔහු පවසන්නේ. තමාට දැන් දේශපාලනය කළා හොඳටම ඇති බවත් සමාජ සේවයේ දිගින් දිගටම නිරතවන බවත් අමාත්‍යවරයා එහිදී පැවසුවා.

මේ වනවිට ඇතිව තිබෙන ආපදා අවස්ථාවේදී අමාත්‍යවරයා කැපී පෙනෙන ප්‍රායෝගික වැඩ කොටසක් ඉටු කළ අයෙකු ලෙස ජනතා ප්‍ර‍සංශාවටද ලක්වනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *